معرفی دوره آموزش پیشرفته نرم افزار ساخت سیستم عاملهای مجازی . جهت خرید این ویدیو آموزشی به آدرس : خرید مراجعه فرمائید. با سپاس - علی صلاحی